Tävling 3

Tävling 3

Nyheter, Tid och plats, Klassindelning, Hur du tävlar,

Bedömning, Pub C4, Övernattning

Hur du tävlar
För varje modell du vill ha med i tävlingen måste du skriva en modellspecifikation. Denna kommer sedan att ligga till grund för domarbedömningen. Därför är en så noggrann beskrivning som möjligt av din modell av största vikt för hur din modell blir bedömd. Detta ger domarna större möjligheter att se vilket jobb du lagt ned på din modell. Anmälningsblankett med modellspecifikation får du skickat till dig per post.

Skulle du behöva fler modellspecifikationer behöver du bara kopiera eller skriva ut fler blanketter.

OBS! Modeller som tidigare vunnit pris vid C4-open deltar endast utom tävlan.

Anmäl hellre för många modeller än för få, då det alltid är lättare att ta bort än att lägga till modeller.

Deltagarindelning
JUNIORKLASSEN är tänkt för Dig som är Junior och vill prova på att tävla inom modellbygge. Klassen har endast allmän karaktär, dvs ingen indelning i skalor. Åldersgränsen är 15 år.

SENIORKLASS: Här tävlar alla som inte kan klassas som juniorer.

MÄSTARKLASS: Utgår pga för få tävlande.

Kategorier
Objekten deltar i olika kategorier:

SOLO: Kategori där bara modellen och saker som är fastsatta på modellen bedöms. Modellen kan t ex vara monterad på en platta. En dioramamodell kan delta i solokategorien, men då måste den tävlande i modellbeskrivningen klart ange vilken modell på dioramat som ska bedömas (dvs endast en modell med saker fastsatta bedöms).

DIORAMA: Namnet talar för sig själv. Här är det fråga om en kategori där modellen (-erna) bedöms tillsammans med sin omgivande miljö. Här bedöms alltså även träd, figurer, andra fordon etc.

Priser
Modellpriser utgår till alla förstapristagare i de öppna klasserna. Dessutom delas det ut ett antal specialpriser och “bucklor”.
För att pris skall utdelas krävs minst tre deltagare i aktuell klass.

Domarnas bedömningsutslag är slutgiltigt och kan ej överklagas.

Alla deltagare får ett deltagarbevis som ett tecken på sitt deltagande i tävlingen.

Förbehåll
1. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att utesluta sådana tävlingsbidrag som kan väcka grov anstöt hos publiken.

2. Sammanslagning/delning av klasser: Tävlingsledningen äger rätt, att vid behov slå samman eller dela klasser, utan att vidtala tävlande.

Kostnader
Mästarklass/Seniorklass
Avgift föranmälan 100:- (fritt antal modeller).
Avgift efteranmälan 140:- (fritt antal modeller)

Juniorklass
Gratis (fritt antal modeller)

Anmälan
Din anmälan skickar du per post (anmälan per e-post mottages ej detta år)till:

C4-open
c/o Valter Turkalj
Stadiongatan 53A
217 62 MALMÖ
(Tel: 040-18 75 16)

Senast fredag den 18/10 skall Din anmälan vara poststämplad och avgiften inbetald på pg 174 98 97-3 (Turkalj). Glöm inte att på postgiroblanketten skriva namn, adress, telefonnummer samt antalet anmälda modeller.