Hobbyfirma

Hobbyfirma

Information för dig som tänker sälja hobbygrejor under C4-dagarna!

Försäljare står i omedelbar anslutning till tävlingen.

Bord finns på museet, dock max två per försäljare.

För att underlätta in- och urlastning sker detta genom en sidoingång till museet.

Kostnad för hela helgen är kr 400:-, vilket betalas i förskott till vår kassör Valter Turkalj:

Pg 174 98 97-3
C4-OPEN
c/o Valter Turkalj
Stadiongatan 53A.
217 62 Malmö

OBS! glöm inte att ange på talongen vilken försäljare det gäller.

Platserna för antalet försäljare är maximerade och för att få plats bör anmälan göras snarast! Här gäller först till kvarn… Dock vill vi ha din anmälan och betalning senast 18/10 2002.

Åter till Försäljningssidan!