Bedömning

Bedömning

Modellerna bedöms på lördageftermiddagen av en stab av kompetenta domare. Domarna är specialister på sina områden. Flygbyggare dömer flygmodeller, bilbyggare dömer bilmodeller osv.
Våra domare är personer med ett erkänt stort kunnande inom sina specialområden. Varje klass bedöms av 2-3 domare och vid eventuella oklarheter får huvuddomaren rycka in. Han har befogenhet att enväldigt lösa tvister om placeringar.

  1. Domarna bedömer modellerna efter följande kriterier. Man kan få mellan 1 – 10 poäng i varje kategori.
  2. Helhetsinntryck: Ser modellen verklig ut på avstånd?
  3. Detaljering: Är modellen väl och jämt detaljerad?
  4. Bygg- och monteringsskicklighet: Hur pass väl är modellen monterad, syns det till exempel några skarvar?
  5. Målning och finish: Hur väl är modellen målad och patinerad (weathering), är dekalerna väl påsatta?
  6. Svårighetsgrad: Här bedöms hur svårt projektet varit att genomföra. För att denna kategori inte skall bli för avgörande, delas inte mer än 5 – 10 poäng i denna kategori.

Till dioramaklasserna finns ytterliggare en kategori, nämligen idé och komposition: Här tar domaren hänsyn till väl genomtänkta dioramaidéer och hur balansen är i dioramat.